📞 06 30 971 5217 
hello@tfwg12.hu
 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK: 
 
AZ BÉRLET VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
 

BÉRLET VÁSÁRLÁSA A WWW.TFWG12.HU WEBOLDALON

 1. A WWW.TFWG12.HU Webshop célja
 2. A WWW.TFWG12.HU Webshop használatával az ügyfeleknek lehetőségük nyílik arra, hogy távolról, a WWW.TFWG12.HU weboldalán Online bérletet illetve napi jegyet vásároljanak, melyek a WWW.TFWG12.HU sport óráin való részvételre jogosítanak. A vásárlás a  Barion Payment Zrt. rendszerében történik (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552;adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) BARION ZRT. ÁSZF MEGTEKINTÉSE
 3. Az elérhető bérletek típusait, a benne foglalt szolgáltatások körét, a bérletek aktuális árait, illetve a fizetési lehetőségeket a Szolgáltató teszi közzé.
 4. A Felek meghatározása
  1. A Szolgáltató Niczky-Roskovenszki Edina EV
  2. Clubunk, mint adatkezelő adatai:
   • Neve: T F W G 12 Sport Club
   • email: hello@tfwg12.hu
   • tel: 0630/971-5217
   • Cím: 2092.Budakeszi, Tiefenweg utca 12.
  3. A Vásárló
   Az az ügyfél, aki a WWW.TFWG12.HU webshopjában Online bérletet vásárol
 5. Az Online bérlet
  1. Bérlet fajtái, jogok A WWW.TFWG12.HU weboldalon forgalmazott, a sport terem használatára különböző jogosultságotadó bérletek illetve napijegyek. Az egyes bérletekhez tartozó felhasználási jogosultságokról a WWW.TFWG12.HU ÁRAINK oldalon található részletes leírás.
  2. A bérlet érvényessége
   A WWW.TFWG12.HU Webshopban elérhető bérletek érvényessége 1, 5 vagy 10 alkalom. Az érvényesség kezdete a vásárlás időpontja. Az Online bérletek futamideje nem módosítható.
  3. A bérlet árának megfizetése
   A bérlet vásárlásakor a Szolgáltató a bérlet  árával megterheli a Vásárló által a vásárláshoz regisztrált bankkártyát.
  4. Az Online bérlet megvásárlásának menete

     Az Online bérlet vásárlása a Vásárló internet elérést biztosító eszközének használatával történhet.

     6. Az vásárlás első lépése az Online bérlet típus kiválasztása a Webshopból (WWW.TFWG12.HU)

     7. Fizetés a Barion rendszerében. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és   biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad.Nincs havi díj sem.

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.A böngésződ zöld színnel jelzi,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

 
 1. Ügyfélszolgálat
  Az Online bérletvásárlással kapcsolatos további kérdésekben a Tfwg12Sport recepcióján vagy a +36-30-971-5217 telefonszámon lehet érdeklődni nyitvatartási időben.
 2. Reklamáció és panaszügyintézés
  A panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül vagy a Tfwg12Sport recepcióján.
  A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
  A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek.
  A Szolgáltató jogosult a webáruház kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani, azonban ez a már Ön által leadott és visszaigazolt megrendelések teljesítését nem érintheti.
 3. Elállás
  Online bérlet vásárlása esetén a Vásárlót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében indokolási kötelezettség (külön magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg.
  Az elállásra a vásárlás napjától, vagyis a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül van lehetősége.
  Az elállásról szóló nyilatkozatát – melyet a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is megtehet –a Szolgáltató e-mailcímére, illetve lehetőleg ajánlottan, tértivevénnyel ellátott küldemény formájában, postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levele útján is megküldheti.
  A Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszafizeti az Ön részére a megrendelt Bérlet még fel nem használt névértéket a fizetéskor használt bankszámlára történő visszautalással. A Bérlet fel nem használt névértéke a vásárláskor kifizetett összeg csökkentve az igénybe vett edzés-napokra vonatkozó napijegy(ek) árával. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 26.§ alapján Ön köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, amennyiben a Kormány rendelet 19.§-a esetén – mely szerint a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni – a teljesítés megkezdését követően gyakorolja elállási jogát.
 

11. Az Általános Szerződési Feltételek közzététele
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a www.tfwg12.hu weboldalon teszi közzé és fenntartja magának a jogot annak megváltoztatására.