Telefonszám: +36-30-971-5217

Vásárlási feltételek

AZ ONLINE BÉRLET VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

BÉRLET VÁSÁRLÁSA A WWW.TFWG12.HU WEBOLDALON

 1. A WWW.TFWG12.HU Webshop célja
 2. A WWW.TFWG12.HU Webshop használatával az ügyfeleknek lehetőségük nyílik arra, hogy távolról, a WWW.TFWG12.HU weboldalán Online bérletet illetve napi jegyet vásároljanak, melyek a WWW.TFWG12.HU sport óráin való részvételre jogosítanak. A vásárlás a  Barion Payment Zrt. rendszerében történik (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552;adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) BARION ZRT. ÁSZF MEGTEKINTÉSE
 3. Az elérhető bérletek típusait, a benne foglalt szolgáltatások körét, a bérletek aktuális árait, illetve a fizetési lehetőségeket a Szolgáltató a https://tfwg12.hu/arak/ oldalon teszi közzé.
 4. A Felek meghatározása
  1. A Szolgáltató Márkó Sándor EV
  2. Clubunk, mint adatkezelő adatai:
   • Neve: T F W G 12 Sport Club
   • email: hello@tfwg12.hu
   • tel: 0630/971-5217
   • Cím: 2092.Budakeszi, Tiefenweg utca 12.
  3. A Vásárló
   Az az ügyfél, aki a WWW.TFWG12.HU webshopjában Online bérletet vásárol
 5. Az Online bérlet
  1. Bérlet fajtái, jogok A WWW.TFWG12.HU weboldalon forgalmazott, a sport terem használatára különböző jogosultságotadó bérletek illetve napijegyek. Az egyes bérletekhez tartozó felhasználási jogosultságokról a WWW.TFWG12.HU ÁRAINK oldalon található részletes leírás.
  2. A bérlet érvényessége
   A WWW.TFWG12.HU Webshopban elérhető bérletek érvényessége 1, 5 vagy 10 alkalom. Az érvényesség kezdete a vásárlás időpontja. Az Online bérletek futamideje nem módosítható.
  3. A bérlet árának megfizetése
   A bérlet vásárlásakor a Szolgáltató a bérlet  árával megterheli a Vásárló által a vásárláshoz regisztrált bankkártyát.
  4. Az Online bérlet megvásárlásának menete

     Az Online bérlet vásárlása a Vásárló internet elérést biztosító eszközének használatával történhet.

     6. Az vásárlás első lépése az Online bérlet típus kiválasztása a Webshopból (WWW.TFWG12.HU)

     7. Fizetés a Barion rendszerében. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és   biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Barion-card-payment-mark-2017-400px.png

Fizetéshez használhatod:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad.Nincs havi díj sem.

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz

DI barion webapp.png Dl playstore hu.pngDl appstore hu.png

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.A böngésződ zöld színnel jelzi,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:

Greenbars-SSL-enhanced validation certificates.png

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

 1. Ügyfélszolgálat
  Az Online bérletvásárlással kapcsolatos további kérdésekben a Tfwg12Sport recepcióján vagy a +36-30-971-5217 telefonszámon lehet érdeklődni nyitvatartási időben.
 2. Reklamáció és panaszügyintézés
  A panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül vagy a Tfwg12Sport recepcióján.
  A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
  A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek.
  A Szolgáltató jogosult a webáruház kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani, azonban ez a már Ön által leadott és visszaigazolt megrendelések teljesítését nem érintheti.
 3. Elállás
  Online bérlet vásárlása esetén a Vásárlót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében indokolási kötelezettség (külön magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg.
  Az elállásra a vásárlás napjától, vagyis a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül van lehetősége.
  Az elállásról szóló nyilatkozatát – melyet a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is megtehet –a Szolgáltató e-mailcímére, illetve lehetőleg ajánlottan, tértivevénnyel ellátott küldemény formájában, postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levele útján is megküldheti.
  A Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszafizeti az Ön részére a megrendelt Bérlet még fel nem használt névértéket a fizetéskor használt bankszámlára történő visszautalással. A Bérlet fel nem használt névértéke a vásárláskor kifizetett összeg csökkentve az igénybe vett edzés-napokra vonatkozó napijegy(ek) árával. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 26.§ alapján Ön köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, amennyiben a Kormány rendelet 19.§-a esetén – mely szerint a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni – a teljesítés megkezdését követően gyakorolja elállási jogát.

11. Az Általános Szerződési Feltételek közzététele
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a www.tfwg12.hu weboldalon teszi közzé és fenntartja magának a jogot annak megváltoztatására.